Dla Studentów

ETAPY PROCESU REKRUTACJI:

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny online pod adresem www.studia-kielce.pl (zakładka Zapisz się).
 1. Uruchomienie kierunku                                                                                                                                                                       
  Informacja dotycząca uruchomienia kierunku oraz dopełnienia niezbędnych formalności zostanie wysłana na  Twoje indywidualne konto e-mail podany przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 1. Kompletowanie dokumentów                                                                                                                                                              
  Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty oraz dokonaj opłaty wpisowej (wpłaty możesz dokonać, również  na miejscu w Dziekanacie Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum). Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie www.studia-kielce.pl (zakładka Dla Studentów – Rekrutacja).
 1. Złożenie dokumentów                                                                                                                                                                          
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago – Centrum.
  UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.
 1. Rozpoczęcie studiów                                                                                                                                                                                       
  Przed rozpoczęciem zajęć na  stronie www.studia-kielce.pl (zakładka Terminarz) zostanie umieszczona informacja na temat planowanych zjazdów, natomiast w zakładce Harmonogram znajdziesz szczegółowy plan zajęć.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy:
  Pobierz PDF, lub do pobrania w dziekanacie
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 4. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł)

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ISP ”Andrago-Centrum”.

Sekretariat studiów podyplomowych ISP „Andrago-Centrum” w Kielcach czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00,

w soboty w godzinach 8:00-13:00.

Wpłat można dokonywać na miejscu w sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto bankowe:

ISP ”Andrago-Centrum”, 25-305 Kielce, ul. Wesoła 19/6,

Nr rachunku: ING Bank Śląski 08 1050 1416 1000 0024 5800 9053

Dokonując wpłaty proszę podać:

personalia wpłacającego oraz kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I rata lub II rata).

Zapisz się przez internet!