Dla Studentów

WYMAGANE DOKUMENTY NA PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI:

  1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  4. Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona).
  5. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł.).
  6. Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem.
  7. biała teczka wiązana

UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 obowiązuje Promocyjna Cena!

Koszt studiów (niezmienny): 

  • Wpisowe 100 zł.
  • Czesne za każdy semestr: 1200 zł (możliwość zapłaty w 2 ratach po 600 zł).*

* nie dotyczy kierunków Integracja Sensoryczna i Coaching

Wpłat można dokonywać na miejscu w sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto bankowe:

ISP ”Andrago-Centrum”, 25-305 Kielce, ul. Wesoła 19,

Nr rachunku: mBank  70 1140 2004 0000 3302 7579 3333

Dokonując wpłaty proszę podać:

personalia wpłacającego oraz kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I rata lub II rata).