Dietetyka

adresaci_

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby, chcące nauczyć się m.in. charakteryzować prawidłową dietę, eliminować złe nawyki żywieniowe mające wpływ na wzrost chorób cywilizacyjnych (nadwaga, otyłość, niedożywienie) i stosowania zasad żywienia w różnych jednostkach chorobowych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy umożliwiającej sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.

Studiuj dietetykę, jeśli chcesz m.in. nauczyć się:

 • planować prawidłowo zbilansowaną dietę dla zdrowego i chorego człowieka,
 • określać wartość energetyczną żywności,
 • charakteryzować pozytywny i negatywny wpływ makro- i mikroskładników na organizm człowieka,
 • oceniać stan odżywienia człowieka oraz rozpoznawać typy niedożywienia,
 • jak zapobiegać chorobom cywilizacyjnym oraz jaką terapię żywieniową stosować w różnych jednostkach chorobowych,
 • jak procesy technologiczne stosowane w przemyśle wpływają na właściwości żywności,
 • analizować wpływ dodatków do żywności na jej wartość odżywczą,
 • technik przygotowywania potraw dietetycznych dla osób w różnych stanach fizjologicznych oraz dla różnych grup ludności (zarówno w żywieniu zbiorowym jak i indywidualnym),
 • jak przechowywać i konserwować żywność metodami nowoczesnymi i tradycyjnymi,
 • jakie zmiany zachodzą w składnikach żywności podczas jej przechowywania,
 • rozróżniać żywność ekologiczną i konwencjonalną,
 • wskazywać zagrożenia i pozytywne elementy stosowania diet niekonwencjonalnych (będących m.in. świadectwem filozofii, przekonań religijnych, kulturowych) w porównaniu z prawidłowo zbilansowaną dietą człowieka,
 • rozpoznawać psychologiczne uwarunkowania problemów odżywiania.
program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. zagadnienia:

 • socjologia żywienia/ socjologia ogólna
 • psychologia ogólna
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • podstawy żywienia człowieka
 • genetyka
 • chemia żywności
 • anatomia człowieka
 • fizjologia człowieka
 • etyka i deontologia
 • żywienie człowieka
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • biochemia ogólna i żywności
 • technologia żywności i potraw
 • towaroznawstwo
 • zanieczyszczenia żywności
 • promocja zdrowia
 • analiza i ocena jakości żywności
 • dietetyka pediatryczna
 • kliniczny zarys chorób
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • edukacja żywieniowa
 • poradnictwo dietetyczne
 • nowe trendy w żywieniu i dietetyce
 • surowce naturalne w dietetyce
 • technologia potraw dietetycznych / produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej
 • alergie i nietolerancje
 • żywność funkcjonalna / żywność ekologiczna
 • projektowanie diet leczniczych / planowanie diet w wybranych przypadkach klinicznych
 • marketing żywności/ trendy
 • projektowanie usług żywieniowych /
 • kuchnie etniczne i regionalne / kuchnia polska
 • diety niekonwencjonalne
 • żywienie i suplementacja w sportach wytrzymałościowych/ żywienie w sporcie
 • psychodietetyka / komunikacja z pacjentem
 • aktywność ruchowa w kształtowaniu sylwetki ciała/ trening prozdrowotny w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do fachowego doradztwa żywieniowego i dietetycznego oraz pracy w ramach:

 •          własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 •          poradni żywieniowych,
 •          zakładów żywienia zbiorowego,
 •          organizacji konsumenckich,
 •          klubów sportowych,
 •          placówek sportowych i turystyczno-rekreacyjnych,
 •          placówek oświatowych kształcących w zakresie nauk o żywności i żywieniu,
 •          instytutów naukowo-badawczych,
 •          ośrodków badawczo-rozwojowych.
czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »