Chemia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia uczenia się dzieci.
 • Podstawy dydaktyki.
 • Psychologia rozwojowa i osobowości.
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej.
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Chemia ogólna.
 • Chemia organiczna.
 • Chemia nieorganiczna.
 • Chemia fizyczna.
 • Chemia analityczna.
 • Podstawa programowa chemii.
 • Chemia a środowisko naturalne.
 • Chemia jądrowa.
 • Metodyka nauczania chemii w klasach IV-VIII.
 • Metodyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „chemia” we wszystkich typach szkół.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

470 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »