Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

adresaci_

Adresaci studiów

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli to atrakcyjne, trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia przedmiotu „Biznes i zarządzanie” Od dnia 1 września 2023 r. zastąpi on przedmiot Podstawy przedsiębiorczości realizowany w szkołach ponadpodstawowych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Finanse osobiste
 • Przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Własny biznes i jego otoczenie
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Etyka w biznesie
 • Autoprezentacja
 • Umiejętności interpersonalne
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia podyplomowe w zakresie Biznes i zarządzanie dla nauczycieli to możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poszerzenia swoich nauczycielskich kompetencji. Dzięki nim zyskujesz przede wszystkim kwalifikacje niezbędne do nauczania nowego przedmiotu  w szkołach ponadpodstawowych. Studia sprawią, że dowiesz się więcej m.in. na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, opracowywania biznesplanów. Twoje nowe kompetencje pozwolą ci szerzyć wiedzę wśród młodzieży na temat zarządzania, finansów oraz ekonomii.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

3900 zł – opłata za całość studiów

1300  zł semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach

Translate »