Agrobiznes

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych (I lub II stopnia).

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Współczesna koncepcja agrobiznesu
 • Marketing w agrobiznesie – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • Badania marketingowe w agrobiznesie – metody, narzędzia i techniki
 • Ekonomika rolnictwa
 • Organizacja produkcji rolniczej,
 • Technologie produkcji rolniczej,
 • Agroekologia
 • Herbologia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie relacji organizacyjnych w podmiotach agrobiznesu
 • Rachunkowość i podatki w agrobiznesie
 • Budżetowanie przychodów i kosztów w podmiotach gospodarczych z obszaru agrobiznesu
 • Zarządzanie jakością w agrobiznesie
 • Doradztwo w agrobiznesie – stan aktualny i kierunki rozwoju
 • Zarządzanie projektami z obszaru agrobiznesu
 • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 stycznia 2012 roku (Dz.U.2012.0.109) oraz Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2018 r. (§ 5.1 pkt 3 § 5.2).

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych lub we własnym gospodarstwie rolnym
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem produktów roślinnych
czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3400 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1700 zł – opłata za 1 semestr

1700 zł – opłata za 2 semestr

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »