TERMINARZ

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 1,2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,

EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,
– 4.XI.2018r.,

– 24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

OLIGOFRENOPDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr I

 

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,
– 3.XI.2018r.,

– 24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 1,2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,

GEOGRAFIA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 25,26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

semestr I

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 25,26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE- INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 17.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 16.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

TECHNIKA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

semestr I

– 27,28.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,- 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 16,17.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,

WYCHOWANIE FIZYCZNE

semestr I

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019

LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,
– 4.XI.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

MUZYKA I PLASTYKA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,
– 3.XI.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,
– 4.XI.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

BIOLOGIA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019r.,

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 17,18.XI.2018.,

– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 25,26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,

ARTETERAPIA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,

– 26,27,28.X.2018r.,

– 24,25.XI.2018.,

– 7,8,9.XII.2018r.,
– 16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 1,2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,

SURDOPEDAGOGIKA

semestr I

– 27,28.X.2018r.,

– 17.XI.2018.,
– 23,24,25.XI.2018r.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr I

– 26,27,28.X.2018r.,

– 18.XI.2018.,
– 23,24,25.XI.2018r.,

– 8,9.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 1,2,3.II.2019r.,

– 16.II.2019r.,

EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

OLIGOFRENOPDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 1,2.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,

– 22,23.II.2019r.,

EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 23,24,25.XI.2018r.,

– 7,8,9.XII.2018r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 1,2.II.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

MUZYKA I PLASTYKA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

MATEMATYKA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 12,13.I.2019r.,

– 25,26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 8,9.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

TERAPIA ZAJĘCIOWA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

– 15,16.II.2019r.,

DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 19,20.I.2019r.,

– 2,3.II.2019r.,

– 16,17.II.2019r.,

BIOLOGIA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,

– 15,16.XII.2018r.,

– 11,12,13.I.2019r.,

– 26,27.I.2019r.,

– 9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,

– 19,20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 16,17,18.XI.2018r.,

– 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 12,13.I.2019r.,

– 25,26,27.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,

– 23,24.II.2019r.,

LOGOPEDIA OGÓLNA

semestr III

– 6,7.X.2018r.,

– 20,21.X.2018r.,

– 3,4.XI.2018r.,

– 17,18.XI.2018r.,

– 1,2.XII.2018r.,

– 14,15,16.XII.2018r.,

– 18,19,20.I.2019r.,

– 8,9,10.II.2019r.,