TERMINARZ

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 1,2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 4.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr I

 

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 3.XI.2018r.,
– 24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 1,2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
GEOGRAFIA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

semestr I

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE- INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 15.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
TECHNIKA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

semestr I

– 27,28.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
WYCHOWANIE FIZYCZNE

semestr I

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019
LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 4.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
MUZYKA I PLASTYKA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 3.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 4.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
BIOLOGIA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

semestr I

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019r.,
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 17,18.XI.2018.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
ARTETERAPIA

semestr I

– 13,14.X.2018r.,
– 26,27,28.X.2018r.,
– 24,25.XI.2018.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 1,2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
SURDOPEDAGOGIKA

semestr I

– 27,28.X.2018r.,
– 17.XI.2018.,
– 23,24,25.XI.2018r.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr I

– 26,27,28.X.2018r.,
– 17.XI.2018.,
– 23,24,25.XI.2018r.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 15,16,17.II.2019r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 1,2,3.II.2019r.,
– 16.II.2019r.,
EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23.II.2019r.,
EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018r.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 1,2.II.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
MUZYKA I PLASTYKA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
MATEMATYKA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
TERAPIA ZAJĘCIOWA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 15,16.II.2019r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,- ZJAZD ODWOŁANY
– 19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
BIOLOGIA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
LOGOPEDIA OGÓLNA

semestr III

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,