TERMINARZ

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 18,19.III.2023r.
– 31.III/01,02.IV.2023r.,
– 22,23.IV.2023r.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 10.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 25.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 17,18.III.2023r.,
– 25.III.2023r.,
– 31.III/01,02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.
– 14,15,16.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.

FIZYKA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 18,19.III.2023r.
– 31.III/01,02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.
– 01,02.IV.2023r.,
– 14,15,16.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

rok akademicki 2022/2023
sem II
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 11,12.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 11,12.III.2023r.,
– 24,25,26.III.2023r.
– 01,02.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.
– 29,30.IV.2023r.
KOSMETOLOGIA
sem II
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 11,12.II.2023r.,

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.
– 14,15,16.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.
– 01,02.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

sem II
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.
– 15,16.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 18,19.III.2023r.
– 31.III/01.02.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.
– 31.III/01.02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.
– 31.III/01.02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 18,19.III.2023r.
– 14,15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.
– 01,02.IV.2023r.,
– 14,15,16.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.
– 31.III/01.02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 11,12.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 11,12.III.2023r.,
– 24,25,26.III.2023r.
– 31.III/01,02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.
– 21,22,23.IV.2023r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem II
rok akademicki 2022/2023
Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 18,19.III.2023r.
– 01,02.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.
– 25,26.III.2023r.
– 14,15,16.IV.2023r.,
– 22,23.IV.2023r.
– 28,29,30.IV.2023r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22.I.2023r.,
– 03,04,05.II.2023r.,
– 18,19.II.2023r.,
– 03,04,05.III.2023r.,
– 18,19.III.2023r.
– 31.III/01,02.IV.2023r.,
– 15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 11,12.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 11,12.III.2023r.,
– 24,25,26.III.2023r.
– 01,02.IV.2023r.,
– 21,22,23.IV.2023r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 11,12.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 11,12.III.2023r.,
– 26.III.2023r.

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14,15.I.2023r.,
– 28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 25,26.III.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 11,12.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 24,25,26.II.2023r.,
– 11,12.III.2023r.,
– 24,25,26.III.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 24,25,26.III.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14,15.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 10,11,12.II.2023r.,
– 25,26.II.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 24,25,26.III.2023r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21,22.I.2023r.,
– 27,28,29.I.2023r.,
– 04,05.II.2023r.,
– 17,18,19.II.2023r.,
– 04,05.III.2023r.,
– 10,11,12.III.2023r.,
– 17,18,19.III.2023r.

Translate »