TERMINARZ ZJAZDÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

KIERUNEK TERMIN ZJAZDU
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

semestr I

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10,XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018r.
-17,18.II.2018r.
Oligofrenopedagogika

 semestr I

-07,08.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10,XII.2017 r.
-26,27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
Przygotowanie pedagogiczne  

semestr I

-14,15.X.20017 r.
-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16.17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-02,03,04.II.2018 r.
-16,17,18.II.2018r.
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

semestr I

-14,15.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-1,2,3.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
WOS z integracją europejską

semestr I

-14,15.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018r.
-03,04.II.2018r.
-10.II.2018r.
Terapia zajęciowa
semestr I
-21,22.X.2017r.
-04,05.XI.2017r.
-25,26.XI.2017r.
-08,09,10.XII.2017r.
-20,21.I.2018r.
-03,04.II.2018r.
Integracja sensoryczna
semestr I
-14,15.X.2017r.
-28,29.X.2017r.
-03,04,05.XI.2017r.
-18,19.XI.2017r.
-02,03.XII.2017r.
-16,17.XII.2017r.
-13,14.I.2018r.
-27,28.I.2018r.
-10.11.II.2018r.
Edukacja muzyczna i plastyczna semestr I -14,15.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
– 04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-03.II.2018 r.
Surdopedagogika

semestr I

-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
Resocjalizacja i socjoterapia

semestr I

-14,15.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02.03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
Bibliotekoznawstwo

semestr I

-21,22.X.2017r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
Logopedia szkolna i przedszkolna

semestr I

-20,21.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
Zarządzanie oświatą z elementami wdrożenia programów unijnych

semestr I

-28,29.X.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
Diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

-14,15.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-17.II.2018 r.
Geografia w edukacji

semestr I

-14,15.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-18.19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018r.
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

-21,22.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
Biologia w edukacji

semestr I

-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
Edukacja techniczna

semestr I

-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27.28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

semestr I

-28,29.X.2017 r.
-03,04.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-24,25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-19,20,21.I.2018 r.
-02,03,04.II.2018 r.
-18,19.II.2018 r.
-02,03,04.III.2018 r.
-16,17.III.2018 r.
Tyflopedagogika

semestr I

-28,29.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09.10.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
Geografia w edukacji

semestr II

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018 r.
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

-07,08.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-13.I.2018 r.
-28.I.2018r.
-03,04.II.2018 r.
Oligofrenopedagogika

semestr II

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-21.I.2018r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
Język polski

semestr II

-07.X.2017 r.
-28,29.X.2017 r.
-18,19. XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
– 20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-24,25.II.2018
Integracja sensoryczna

semestr II

-08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-4.III.2018 r.
-11.III.2018 r.
Logopedia przedszkolna i szkolna

semestr II

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27, 28.I.2018 r.
-10,11.I.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
Edukacja techniczna

semestr II

-21,22.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-21.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

semestr II

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-03,04,05.XI.2017 r.
-17,18,19.XI.2017 r.
-01,02,03.XII.2017 r.
-15,16,17.XII.2017 r.
-12,13,14.I.2018 r.
-26.27.28.I.2018 r.
-09,10,11.II.2018 r.
-23,24,25.II.2018 r.
-02,03,04.III.2018 r.
-09,10,11.III.2018 r.
Wychowanie fizyczne

semestr I

-18,19.XI.2017 r.
-25,26. XI.2017 r.
-09,10. XII. 2017r.
-13,14. I. 2018r.
-27,28. I.2018r.
-9,10. II. 2018r.
-16,17. II. 2018r.
-02,03. III. 2018r.
Pedagogika specjalna

semestr I

-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018  r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-24,25. II.2018 r.
Terapia pedagogiczna i rewalidacja

semestr I

-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-25,26.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-20,21.I.2018  r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-24,25. II.2018 r.