TERMINARZ ZJAZDÓW NA SEMESTR LETNI 2017/2018

KIERUNEK TERMIN ZJAZDU
Przygotowanie pedagogiczne  (nowy semestr)

semestr I

-3,4.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (nowy semestr)

semestr I

-3,4.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera (nowy semestr)

semestr I

-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Oligofrenopedagogika (nowy semestr)

 semestr I

-10,11.03.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Integracja sensoryczna (nowy semestr)


semestr I

-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Matematyka (nowy semestr)


semestr I

-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Edukacja dla bezpieczeństwa (nowy semestr)

semestr I

-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce
Terapia zajęciowa (nowy semestr)

semestr I

-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
informacja o kolejnych zjazdach pojawi się wkrótce

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
semestr II
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Oligofrenopedagogika

 semestr II

-26,27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Przygotowanie pedagogiczne  

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-02,03,04.II.2018 r.
-18.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-17.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
WOS z integracją europejską

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-10.11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10.11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Terapia zajęciowa
semestr II
-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Integracja sensoryczna
semestr II
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10.11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Edukacja muzyczna i plastyczna semestr II -13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-03.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Surdopedagogika

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Resocjalizacja i socjoterapia

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Bibliotekoznawstwo

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Logopedia szkolna i przedszkolna

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Zarządzanie oświatą

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Geografia w edukacji

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Biologia w edukacji

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Technika

semestr II

-13,14.I.2018 r.
-27.28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

semestr II

-19,20,21.I.2018 r.
-02,03,04.II.2018 r.
-16,17,18.II.2018 r.
-02,03,04.III.2018 r.
-16,17.III.2018 r.
-23,24,25.III.2018 r.
-06,07,08.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-27,28,28.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Tyflopedagogika

semestr II

-20,21.I.2018 r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Wychowanie fizyczne

semestr II

-13,14. I. 2018 r.
-27,28. I.2018 r.
-10,11. II. 2018 r.
-16,17. II. 2018 r.
-02,03,04. III. 2018 r.
-16,17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
– 14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Pedagogika specjalna

semestr II

-20,21.I.2018  r.
-03,04.II.2018 r.
-11.II.2018r.
-17,18.II.2018 r.
-25. II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Terapia pedagogiczna i rewalidacja

semestr II

-20,21.I.2018  r.
-03,04.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-24,25. II.2018 r.
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
– terminy zjazdów w maju i czerwcu wkrótce się pojawią
Integracja sensoryczna

semestr II (kończąca II semestr)

-08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-02,03.XII.2017 r.
-16,17.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27,28.I.2018 r.
-10,11.II.2018 r.
-17,18.II.2018 r.
-4.III.2018 r.
-10,11.III.2018 r.-ostatni zjazd
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

semestr II (kończąca II semestr)

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-03,04,05.XI.2017 r.
-17,18,19.XI.2017 r.
-01,02,03.XII.2017 r.
-15,16,17.XII.2017 r.
-12,13,14.I.2018 r.
-26.27.28.I.2018 r.
-09,10,11.II.2018 r.
-23,24,25.II.2018 r.
-02,03,04.III.2018 r.
-09,10,11.III.2018 r.
Logopedia przedszkolna i szkolna

semestr II (kończąca II semestr)

-07,08.X.2017 r.
-21,22.X.2017 r.
-04,05.XI.2017 r.
-18,19.XI.2017 r.
-09,10.XII.2017 r.
-13,14.I.2018 r.
-27, 28.I.2018 r.
-10,11.I.2018 r.
-24,25.II.2018 r.
-03,04.III.2018 r.
-11.III.2018 r.