TERMINARZ ZJAZDÓW NA SEMESTR LETNI 2017/2018

KIERUNEK TERMIN ZJAZDU
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
-3,4.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-26,27.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
-29.VI.2018 r.
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolne
semestr I
-3,4.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-18,19,20.V. 2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.VI.2018 r.
-28,29.VI.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
-29.VI.2018 r.
Oligofrenopedagogika
semestr I
-10,11.03.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-13,14,15.IV.2018 r.
-27,28,29.IV.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-16,17.VI.2018 r.
-29,30.VI.2018 r.
Integracja sensoryczna
semestr I
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-27,28,29.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-29,30.VI.2018 r.
-01.VII.2018 r.
Matematyka
semestr I
-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-23,24,.VI.2018 r.
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr I
-17,18.III.2018 r.
-7,8.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Terapia zajęciowa
semestr I
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.- zjazd odwołany
-16,17.VI.2018 r.
-29,30.VI.2018 r.
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr I
-6,7,8.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Logopedia szkolna i przedszkolna
semestr I
 -7,8.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-26,27.V.2018 r.
-16,17.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Bibliotekoznawstwo
semestr I
 -14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-16,17.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
Biologia w edukacji
semestr I
 -14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-16,17.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
Edukacja muzyczna i plastyczna
semestr I
 -14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-16.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I
 -14,15.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-29,30.VI.2018 r.

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
Oligofrenopedagogika
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-17.V.2018 r.
-23.VI.2018 r.
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolne
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-17.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
WOS z integracją europejską
semestr II
-10.11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
Terapia zajęciowa
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
-30.VI.2018r.
Integracja sensoryczna
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-15.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-16,17.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
-29.VI.2018r.
Edukacja muzyczna i plastyczna
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-12,13.V.2018 r.
-26,27.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-23.VI.2018 r.
Surdopedagogika
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-12,13.V.2018 r.
-19,20.V.2018 r.- zjazd odwołany
-26,27.V.2018 r.- dodatkowy zjazd
-16,17.VI.2018 r.
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-16,17.VI.2018 r.
-23.VI.2018 r.
Bibliotekoznawstwo
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-29.IV.2018 r.
-19,20.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
Logopedia szkolna i przedszkolna
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-23.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Zarządzanie oświatą
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.- zjazd odwołany
-8,9,10.VI.2018 r. – dodatkowy zjazd
-15,16,17.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-21,22.IV.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
-29.VI.2018 r.
Geografia w edukacji
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-22,24.VI.2018 r.
Biologia w edukacji
semestr II
-17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Technika
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-26,27.V.2018r.- dodatkowy zjazd
-9.VI.2018 r.
-16.VI.2018 r.
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
semestr II
-02,03,04.III.2018 r.
-16,17.III.2018 r.
-23,24,25.III.2018 r.
-06,07,08.IV.2018 r.
-20,21,22.IV.2018 r.
-27,28,28.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-1,2,3.VI.2018 r.- dodatkowy zjazd
-8,9,10.VI.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
-30.VI.2018 r.
Tyflopedagogika
semestr II
-03,04.III.2018 r.
-17,18.III.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-24,25,26.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-23,24.VI.2018 r.
Wychowanie fizyczne
semestr II
-02,03,04. III. 2018 r.
-16,17,18.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-27,28,29.IV.2018 r.
-18,19,20.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-15,16,17.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
Pedagogika specjalna
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-24.VI.2018 r.
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
-10,11.III.2018 r.
-24,25.III.2018 r.
-07,08.IV.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-28,29.IV.2018 r.
-11,12,13.V.2018 r.
-25,26,27.V.2018 r.
-9,10.VI.2018 r.
-17.VI.2018 r.
Logopedia ogólna
semestr III
-07,08.IV.2018 r.
-14,15.IV.2018 r.
-12,13.V.2018 r.- dodatkowy zjazd
-18,19,20.V.2018 r.
-8,9,10.VI.2018 r.
-22,23,24.VI.2018 r.
-29,30.VI.2018 r.
-01.VII.2018 r.