Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w specjalistycznych placówkach szkolno – wychowawczych oraz w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówek oświatowych.

Zagadnienia zawarte w programie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
Metodyka wychowania w internacie
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
Kształcenie i wychowanie integracyjne
Metody pracy w klasie integracyjnej
Rewalidacja indywidualna
Metody pracy terapeutycznej
Metoda Dobrego Startu
Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno-Wychowawczym)
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

465 godzin

Koszt

1200 zł- semestr