Integracja sensoryczna

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjat.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Anatomia i neurofizjologia rozwojowa
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Autyzm ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zespół Downa ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Wybrane zespoły genetyczne ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące  (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zaburzenia mowy  (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia  SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce oraz, a także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

390 godzin dydaktycznych + 100 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1900 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

500 zł – certyfikat

uwaga

Uwagi

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 100 godzin.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez WSHE w Brzegu.
 • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej.

 

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej:

 • Wpis na ogólnopolską listę terapeutów
 • Dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną zewnętrzna komisję
 • Stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracujący ze Stowarzyszaniem
 • Dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia
 • Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego
 • Możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w Gabinetach SI współpracujących z Instytutem
 • Polepszenie atrakcyjności na rynku pracy
 • Dostęp do informacji na temat zmian i nowości  Metody SI
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny wraz ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej