Plan zajęć 6,7. X. 2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
03.11.2018 9:00-17:15 Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i PP. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13, skrzydło prawe
13:10-17:15 Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13, skrzydło prawe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr I
04.11.2018 13:10-17:15 Podstawy nauki o języku. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4, skrzydło prawe
Geografia
semestr I
03.11.2018 9:00-17:15 Kartografia i topografia. mgr L. Średnicki ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Podstawy ochrony i kształtowania środowiska. dr G. Barwinek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12, skrzydło prawe
Gimnastyka korekcyjna
semestr I
03.11.2018 ZJAZD ODWOŁANY
04.11.2018 ZJAZD ODWOŁANY
Integracja sensoryczna
semestr I
03.11.2018 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 7, skrzydło prawe
04.11.2018 8:30-12:35 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 7, skrzydło prawe
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
03.11.2018 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr J. Kobyłecki ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a, skrzydło prawe
13:10- 17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego. mgr B. Matachowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a, skrzydło prawe
13:10- 17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a, skrzydło prawe
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr I
04.11.2018 9:00-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1, skrzydło prawe
13:10- 17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/ placówki. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1, skrzydło prawe
Muzyka i plastyka
semestr I
03.11.2018 9:00-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1, skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
03.11.2018 9:00-17:15 Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4, skrzydło prawe
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr I
04.11.2018 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14, skrzydło  prawe
13:10- 17:15 Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14, skrzydło  prawe
Technika
semestr I
03.11.2018 9:00-17:15 Żywienie człowieka. mgr D. Żyła ul. Wesoła 19, sala 8a
04.11.2018 9:00-13:05 Technologie informacyjne. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2, skrzydło  prawe
Wychowanie fizyczne
semestr I  
03.11.2018 ZJAZD ODWOŁANY
04.11.2018 9:00- 17:15 Edukacja zdrowotna. mgr M. Handlik ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4, skrzydło prawe

 

Biologia
semestr II 
03.11.2018 9:00-13:05 Metodyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5, skrzydło prawe
13:10- 17:15 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Metodyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5, skrzydło prawe
Bibliotekoznawstwo
semestr II
03.11.2018 9:00-17:15 Dydaktyka w szkole. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 2, skrzydło  lewe
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
03.11.2018 9:00-17:15 Techniki i metody pracy coacha kariery. Sesja coachingowa. mgr J. Zajęcka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15, skrzydło  prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15, skrzydło  prawe
13:10- 17:15 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15, skrzydło  prawe
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr II
03.11.2018 8:30-18:25 Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6, skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6, skrzydło prawe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr II
03.11.2018 9:00-13:05 Pedagogika wczesnoszkolna. mgr E. Mikulko ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9, skrzydło prawe
13:10-17:15 Metody początkowej nauki czytania i pisania. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Pedagogika wczesnoszkolna. mgr E. Mikulko ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9, skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr II
03.11.2018 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2, skrzydło  lewe
04.11.2018 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2, skrzydło  lewe
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
03.11.2018 9:00-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1, skrzydło  lewe
13:10-17:15 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1, skrzydło  lewe
04.11.2018 9:00-13:05 Terapia trudności w czytaniu i pisaniu mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1, skrzydło  lewe
13:10-17:15 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1, skrzydło  lewe
Matematyka
semestr II
03.11.2018 13:10-17:15 Elementy algebry i arytmetyki. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b, skrzydło  prawe
04.11.2018 13:10-17:15 Elementy algebry i arytmetyki. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b, skrzydło  prawe
Muzyka i plastyka
semestr II
03.11.2018 9:00-17:15 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5, skrzydło  prawe
04.11.2018 9:00-17:15 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5, skrzydło  prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr II
03.11.2018 9:00-17:15 Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3, skrzydło prawe
04.11.2018 9:00-17:15 Metodyka wychowania w internacie. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3, skrzydło prawe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
03.11.2018

 

9:00-17:15 Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr E. Domagała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8, skrzydło  prawe
04.11.2018 9:00-13:05 Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr E. Domagała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8, skrzydło  prawe
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. dr. E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8, skrzydło  prawe
Terapia zajęciowa
semestr II
03.11.2018

 

9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1, skrzydło lewe
04.11.2018 9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1, skrzydło lewe
Logopedia ogólna
semestr III
03.11.2018

 

9:00-17:15 Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b, skrzydło prawe
04.11.2018 13:10-17:15 Dykcja, emisja i higiena głosu. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12, skrzydło prawe