Plan zajęć 29,30. VI/ 1. VII 2018r.

 

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Oligofrenopedagogika
semestr I
29.06.2018 16:00-20:05 Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 3
30.06.2018 9:00-17:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 3
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
29.06.2018 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
29.06.2018 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
Integracja sensoryczna
semestr I
29.06.2018 16:00-20:05 Mózgowe porażenie dziecięce. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4a
30.06.2018 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4a
01.07.2018 9:00-13:05 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Wesoła 19, sala 8b
Terapia zajęciowa
semestr I
29.06.2018 16:00-20:05 Pedagogika zabawy. mgr M. Kozłowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
30.06.2018 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa człowieka. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr I
30.06.2018 11:00-18:35 Warsztat pracy doradcy edukacyjno- zawodowego. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr I
30.06.2018 8:10-16:25 Zaburzenia mowy. mgr K. Wołowiec ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
skrzydło lewe
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr I
30.06.2018 8:30-10:55 Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania.

 

mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
Edukacja muzyczna i plastyczna
semestr I
30.06.2018 9:00-17:15 Metody i formy arteterapii (plastyka). mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
skrzydło lewe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I
29.06.2018 16:00- 20:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Garbat ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
30.06.2018 9:00-17:15 Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
Oligofrenopedagogika
semestr II
30.06.2018 9:00-17:15 Rewalidacja indywidualna. mgr E. Swat ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
Integracja sensoryczna
semestr II
29.06.2018 16:00-20:05 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
Terapia zajęciowa
semestr II
30.06.2018 9:00-17:15 Pedagogika specjalna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4b
Zarządzanie oświatą
semestr II
30.06.2018 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. dr G. Barwinek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 2
Biologia
semestr II
30.06.2018 9:00-18:55 Metodyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
semestr II
30.06.2018 9:00-18:55 Firma na rynku- otoczenie makroekonomiczne i konkurencyjne. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
Logopedia ogólna
semestr III
29.06.2018 16:00-20:05 Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu.

 

dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
30.06.2018 8:10-12:15 Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem.

 

dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
12:20-16:25 Neuropsychologia dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
16:30-18:55 Pedagogika specjalna. mgr K. Wołowiec ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
01.07.2018 8:10-16:25 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Wołowiec ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
16:30-18:55 Pedagogika specjalna. mgr K. Wołowiec ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1