Plan zajęć 6,7. X. 2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Arteterapia
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Arteterapia. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Biblioterapia. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-17:15 Arteterapia. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
(skrzydło prawe)
Bibliotekoznawstwo
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
Biologia
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. mgr E. Koprowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. mgr M. Kozłowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Metodyka wychowania przedszkolnego. mgr A. Seredyka- Słomka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Diagnoza logopedyczna. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Diagnoza logopedyczna. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
(skrzydło prawe)
Muzyka i plastyka
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Instrumenty szkolne. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Psychopedagogika twórczości. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Psychopedagogika twórczości. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
(skrzydło prawe)
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
13:10- 17:15 Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
14.10.2018 8:30-18:25 Oligofrenopedagogika. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie- Inspektor Danych Osobowych
semestr I
13.10.2018 9:00- 17:15 Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Ochrona danych osobowych w prawodawstwie polskim i UE. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Kategorie danych osobowych na gruncie RODO. mgr M. Stasiak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5
(skrzydło prawe)
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza- pedagog szkolny
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Instytucje opiekuńczo- wychowawcze. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Instytucje opiekuńczo- wychowawcze. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło prawe)
Pedagogika specjalna
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Metodyka pracy z uczniem zagrożonym nieprzystosowaniem i z nieprzystosowaniem społecznie. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
(skrzydło lewe)
14.10.2018 9:00-13:05 Metodyka pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
(skrzydło lewe)
13:10- 17:15 Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
(skrzydło lewe)
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
GRUPA A
13.10.2018 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Metody komunikacji pozawerbalnej. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
(skrzydło prawe)
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
GRUPA B
13.10.2018 9:00-13:05 Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Metody komunikacji pozawerbalnej. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Dydaktyka w szkole. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr I
13.10.2018 9:00- 17:15 Prawne podstawy resocjalizacji. mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Trening interpersonalny. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Współczesne prądy i kierunki w pedagogice. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Terapia przez ruch w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00-13:05 Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)
13:10- 17:15 Pedagogika integracyjna i włączająca. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
semestr I
13.10.2018 13:10- 17:15 Podstawowe zagadnienia z ekonomii. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
14.10.2018 9:00- 17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr I
13.10.2018 8:30-18:25 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14
(skrzydło prawe)
14.10.2018 9:00- 17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
Zarządzanie oświatą
semestr I
13.10.2018 9:00-13:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
1.10.2018 9:00- 17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)