Plan zajęć 27, 28, 29. IV .2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Oligofrenopedagogika
semestr I
27.04.2018 16:00-20:05 Metody nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu lekkim. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
28.04.2018 9:00-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
29.04.2018 9:00-17:15 Metody nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu znacznym. mgr E. Swat ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
28.04.2018 9:00-13:05 Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno- kompensacyjnych. mgr M. Miśkiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
29.04.2018 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
13:10-17:15 Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego. mgr A. Łuszcz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
Integracja sensoryczna
semestr I
27.04.2018 16:00-20:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 1
28.04.2018 9:00-13:05 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Wesoła 19, sala 6b
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr A. Gałęzowska ul. Wesoła 19, sala 6b
29.04.2018 9:00-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
Bibliotekoznawstwo

semestr I

28.04.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 2
29.04.2018 9:00-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr J. Krzysiek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 2
Edukacja muzyczna i plastyczna 

semestr I

28.04.2018 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Garbat ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5
29.04.2018 9:00-13:05 Dydaktyka w szkole. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4b
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4b
Biologia w edukacji

semestr I

28.04.2018 9:00-17:15 Podstawy mikrobiologii. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4b
29.04.2018 9:00-13:05 Dydaktyka w szkole. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4b
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4b
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego . mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 2
29.04.2018 9:00-17:15 Pedagogika. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 2
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
28.04.2018 9:00-13:05 Autystyczne spektrum zaburzeń, przyczyny, choroby, rewalidacja.
GRUPA A
mgr J. Nowak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
9:00-13:05 Trening umiejętności społecznych i terapii umysłu.
GRUPA B
mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
13:10-17:15 Trening umiejętności społecznych i terapii umysłu.
GRUPA A
mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
13:10-17:15 Autystyczne spektrum zaburzeń, przyczyny, choroby, rewalidacja.
GRUPA B
mgr J. Nowak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
29.04.2018 9:00-13:05 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
GRUPA A
mgr J. Nowak oś. Ślichowice
ul. Jurajska 1C/U17,
25-640 Kielce

 

9:00-13:05 Metoda – terapii wspomagających komunikację metod AAC.
GRUPA B
mgr W. Kabała oś. Ślichowice
ul. Jurajska 1C/U17,
25-640 Kielce

 

13:10-17:05 Metoda – terapii wspomagających komunikację metod AAC.
GRUPA A
mgr W. Kabała oś. Ślichowice
ul. Jurajska 1C/U17,
25-640 Kielce

 

13:10-17:05 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
GRUPA B
mgr J. Nowak oś. Ślichowice
ul. Jurajska 1C/U17,
25-640 Kielce

 

Oligofrenopedagogika
semestr II
29.04.2018 9:00-17:15 Metodyka wychowania w internacie. mgr A. Wojnowska zajęcia w terenie
Terapia zajęciowa
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil-Arciszewska ul. Wesoła 19, sala 8a
29.04.2018 9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil-Arciszewska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
Surdopedagogika
semestr II
28.04.2018

 

9:00-13:05 Psychologia głuchych. mgr A. Tarnowska ul. Wesoła 19, sala 6a
13:10-17:15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu. mgr A. Tarnowska ul. Wesoła 19, sala 6a
29.04.2018 9:00-17:15 Metodyka wychowania słuchowego. mgr A. Tarnowska ul. Wesoła 19, sala 6a
Bibliotekoznawstwo

semestr II

29.04.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr II
28.04.2018

 

9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 3
13:10-17:15 Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. mgr P. Statuch ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 3
29.04.2018

 

9:00-17:15 Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem techniki informacyjnej. dr D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 3
Edukacja muzyczna i plastyczna 

semestr II

28.04.2018 9:00-13:05 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 3
13:10-17:15 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 3
29.04.2018

 

9:00-13:05 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 3
Geografia
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Geografia fizyczna II, hydrologia, meteorologia, klimatologia. mgr A. Średnicka ul. Wesoła 19, sala 9
29.04.2018 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej.  mgr A. Średnicka ul. Wesoła 19, sala 9
13:10-17:15 Geografia regionalna z elementami geografii kultur.  mgr A. Średnicka ul. Wesoła 19, sala 9
Pedagogika specjalna
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Podstawy psychologii osób z niepełnosprawnością. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
29.04.2018 9:00-17:15 Projektowanie rewalidacji indywidualnej. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Współczesne prądy i kierunki w pedagogice. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
29.04.2018 9:00-17:15 Podstawy terapii logopedycznej z logorytmiką. dr E. Fert-Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Metoda dobrego startu. mgr E. Swat ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4a
29.04.2018 9:00-17:15 Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami CUN. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 4a
Zarządzanie oświatą
semestr II
28.04.2018 9:00-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr B. Salata

 

ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 1
29.04.2018 9:00-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr B. Salata

 

ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 1
Tyflopedagogika
semestr II
28.04.2018 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
13:10-17:15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidzących i słabowidzących. mgr J. Szczepańczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
29.04.2018 9:00-17:15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidzących i słabowidzących. mgr J. Szczepańczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
Wychowanie fizyczne
semestr II
27.04.2018 16:00-20:05 Lekkoatletyka. mgr Ł. Stochmal ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
28.04.2018 08:45-11:45 Metodyka pływania. mgr Ł. Stochmal Pływalnia FOKA

ul. Barwinek 31,
25-150 Kielce

11:50-17:05 Metodyka gier zespołowych -piłka ręczna. mgr Ł. Stochmal Szkoła Podstawowa Nr 32 Im. J. Kusocińskiego
ul. Barwinek 31,
25-113 Kielce
29.04.2018 08:30-12:35 Biomechanika. mgr D.Żyła ul. Wesoła 19, sala 6b
12:45-18:00 Metodyka gier zespołowych -piłka ręczna. mgr Ł. Stochmal Szkoła Podstawowa Nr 32 Im. J. Kusocińskiego
ul. Barwinek 31,
25-113 Kielce
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
semestr II
27.04.2018 16:00-20:05 Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 4
28.04.2018 9:00-17:15 Socjologia edukacji. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 4
29.04.2018 9:00-17:15 Zatrudnienie i samozatrudnienie. mgr K. Szczurek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 4