Plan zajęć 22,23,24. VI .2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
22.06.2018 16:00-20:05 Pedagogika. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 1, skrzydło lewe

23.06.2018 9:00-17:15 Pedagogika. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 1, skrzydło lewe

24.06.2018 9:00-17:15 Pedagogika. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 1, skrzydło lewe

Edukacja elementarna –wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr I
22.06.2018

 

16:00-20:05 Literatura dla dzieci. mgr M. Kozłowska ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 2

23.06.2018 9:00-17:15 Dydaktyka w szkole. mgr A. Garbat ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 2

24.06.2018 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 2

Matematyka
semestr I
23.06.2018

 

9:00-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2, skrzydło lewe

13:10- 17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2, skrzydło lewe

24.06.2018 9:00-17:15 Elementy logiki matematycznej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2, skrzydło lewe

Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr I
22.06.2018 16:00-20:05 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1, skrzydło lewe

23.06.2018 9:00-17:15 Problematyka uzależnień. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1, skrzydło lewe

24.06.2018 8:30-18:35 Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1, skrzydło lewe

Bibliotekoznawstwo
semestr I
23.06.2018 9:00-17:15 Bibliotekarstwo o bibliotekoznawstwo. mgr J. Krzysiek ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 2

24.06.2018 9:00-17:15 Bibliotekarstwo o bibliotekoznawstwo.

 

mgr J. Krzysiek ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 2

 Biologia
 semestr I

 

23.06.2018 9:00-17:15 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. mgr E. Karpowicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 2, skrzydło lewe

24.06.2018 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. mgr E. Karpowicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 2, skrzydło lewe

 Edukacja muzyczna i
plastyczna
 semestr I
23.06.2018 9:00-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 3

24.06.2018 9:00-17:15 Metody i formy arteterapii (plastyka). mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 3

Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I

 

23.06.2018

 

9:00-13:05 Ocena zaburzeń integracji sensorycznej. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

24.06.2018 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

13:10- 17:15 Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

Oligofrenopedagogika
semestr II
24.06.2018 9:00-17:15 Rewalidacja indywidualna. mgr E. Swat ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 4

Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
23.06.2018 9:00-13:05 Dydaktyka ogólna. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1

9:00-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1

Integracja sensoryczna
semestr II
23.06.2018

 

9:00-17:15 Terapia  SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

24.06.2018 9:00-13:05 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

Terapia zajęciowa
semestr II
22.06.2018

 

16:00-20:05 Pedagogika specjalna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 4a

23.06.2018 9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 4a

24.06.2018 9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 4a

Bibliotekoznawstwo
semestr II
23.06.2018 8:10-12:15 Technika pracy umysłowej. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 1

12:20-18:55 Pedagogika biblioteczna. Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 1

24.06.2018 9:00-18:55 Pedagogika biblioteczna. Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 1

 Resocjalizacja i socjoterapia
 semestr II
23.06.2018 9:00-17:15 Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych. mgr I. Styrcz ul. Wesoła 19, sala 11
Język angielski w wychowaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym
semestr II
22.06.2018

 

16:00-20:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2

24.06.2018 9:00-17:15 Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

 

mgr K. Lipa ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2

Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
23.06.2018 8:10-8:55 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2

9:00-17:15 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr B. Ludwicka- Dula ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 2

Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
24.06.2018

 

9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1

13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 1

Biologia w edukacji
semestr II
22.06.2018

 

16:00-20:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 5

23.06.2018 9:00-17:15 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr J. Siedlecka zajęcia w terenie
24.06.2018 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Garbat ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 5

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
semestr II
22.06.2018

 

16:00-20:05 Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 5

23.06.2018 9:00-13:05 Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 5

24.06.2018 9:00-17:15 Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 5

Tyflopedagogika
semestr II
23.06.2018

 

9:00-17:15 Rehabilitacja widzenia. mgr R. Kowalska ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 6

24.06.2018 9:00-17:15 System edukacji specjalnej. mgr J. Szczepańczyk ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 6

Pedagogika specjalna
semestr II
24.06.2018 9:00-13:05 Metodyka pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo. mgr A. Łuszcz ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 4

Edukacja muzyczna i plastyczna
semestr II
23.06.2018 9:00-17:15 Podstawy dyrygowania. mgr. K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,

piętro IV, sala 4

Wychowanie fizyczne
semestr II
22.06.2018

 

16:00-20:05 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

23.06.2018 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa Nr 32
im. J. Kusocińskiego
ul. Barwinek 31,
25-113 Kielce
24.06.2018 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa Nr 32
im. J. Kusocińskiego
ul. Barwinek 31,
25-113 Kielce
Logopedia ogólna
semestr III
22.06.2018

 

16:00-20:05 Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 4b

23.06.2018 9:00-17:15 Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 4b

24.06.2018 9:00-17:15 Dykcja, emisja i higiena głosu. mgr K. Wołowiec ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 4b