Plan zajęć 19,20,21. I .2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
semestr I
20.01.2018 9:00-13:05 Ocena zaburzeń integracji sensorycznej.
GRUPA A
dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

9:00-13:05 Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
GRUPA B
mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

13:10-17:15 Ocena zaburzeń integracji sensorycznej.
GRUPA B
dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

13:10-17:15 Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
GRUPA A
mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

21.01.2018

 

 

9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej.
GRUPA A
mgr K. Zawada ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

9:00-13:05 Metoda terapii wspomagających komunikacji metod AAC.
GRUPA B
mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej.
GRUPA B
mgr K. Zawada ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 3

13:10-17:15 Metoda terapii wspomagających komunikacji metod AAC.
GRUPA A
mgr W. Kabała ul. Sienkiewicza 19,

piętro III, sala 3

Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Psychologia. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
21.01.2018 9:00-17:15 Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
semestr I
20.01.2018 9:00-13:05 Techniki dramy w wychowaniu. mgr M. Kozłowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr K. Chrzęszczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
21.01.2018 9:00-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
Terapia zajęciowa
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Anatomia i fizjologia człowieka. mgr D. Żyła ul. Wesoła 19, sala 1
21.01.2018 9:00-17:15 Pedagogika zabawy. mgr M. Kozłowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 5
Surdopedagogika
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr A. Łuszcz ul. Wesoła 19, sala 9
21.01.2018 9:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr A. Łuszcz ul. Wesoła 19, sala 9
Bibliotekoznawstwo
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy bibliotecznej  z wykorzystaniem technologii informacyjnej mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 4b
21.01.2018 9:00-17:15 Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. mgr J. Krzysiek ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 4b
Zarządzanie oświatą
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
21.01.2018 10:00-18:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. mgr B. Salata ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr K. Wołowiec ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 4a
21.01.2018 9:00-17:15 Fonetyka- przykładowe techniki. dr D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 4a
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
semestr I
19.01.2018 16:00-20:05 Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa. mgr I. Długosz ul. Wesoła 19, sala 8a
20.01.2018 9:00-17:15 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. mgr M. Nowak ul. Wesoła 19, sala 8a
21.01.2018 9:00-17:15 Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy. mgr I. Długosz ul. Wesoła 19, sala 8a
Tyflopedagogika
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Wesoła 19, sala 6a
21.01.2018 9:00-17:15 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Wesoła 19, sala 6a
Pedagogika specjalna
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
21.01.2018 9:00-13:05 Praca z uczniem zdolnym. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
13:10-17:15 Metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjnej. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I
20.01.2018 9:00-17:15 Pedagogika integracyjna i włączająca. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
21.01.2018 9:00-13:05 Metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjnej. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
13:10-17:15 Praca z uczniem zdolnym. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
Edukacja techniczna
semestr II
21.01.2018 9:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr inż. M. Pawlak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
Oligofrenopedagogika
semestr II
21.01.2018 9:00-17:15 Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 4
Geografia w edukacji
semestr II
20.01.2018 9:00-17:15 Geografia społeczno- ekonomiczna II, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu. mgr A. Średnicka ul. Wesoła 19, sala 8b
21.01.2018 9:00-17:15 Geografia społeczno- ekonomiczna II, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu. mgr A. Średnicka ul. Wesoła 19, sala 8b
Język polski
semestr II
20.01.2018 9:00-17:15 Dydaktyka języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5
21.01.2018 9:00-17:15 Dydaktyka języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5