Tyflopedagogika – NOWOŚĆ!

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, i psychologów oraz pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, którzy ukończyli studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia i posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów:

 • Podstawy psychologii,
 • Podstawy pedagogiki ogólnej,
 • Podstawy pedagogiki specjalnej,
 • Podstawy tyflopsychologii,
 • Podstawy tyflopedagogiki,
 • Wybrane zagadnienia prawno-etyczne,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Stres i metody radzenia sobie z nim,
 • Diagnoza tyflologiczna w aspektach: medycznym, psychologicznym, pedagogicznym,
 • Alfabet L. Braille’a,
 • Pedagogiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabowidzących,
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku,
 • Orientacja w przestrzeni osób niewidomych,
 • Rehabilitacja widzenia,
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących,
 • Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących,
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniami wzroku,
 • Upośledzenia sprzężone,
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Organizacja

 • Program studiów obejmuje 330 godzin zajęć dydaktycznych
 • Czas trwania – dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych.
 • Koszt 1200 zł