Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności nauczycieli przedszkoli, szkół, internatów, burs, ośrodków szkolno-wychowawczych, pedagogów szkolnych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
 • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
 • Ryzyko dysleksji – rozpoznanie i wczesna pomoc
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem technologii informacyjnej (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym)
 • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową
 • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
 • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów mogą być zatrudnieni w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także otworzyć prywatną praktykę związaną z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

390 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1200 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

uwaga

Uwagi

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 150 godzin.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.