Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji i metod psychologii społecznej w działaniach na rzecz rozwoju organizacji. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się organizacjami, a więc wyposażenie ich m. in w takie kompetencje jak diagnoza problemów i rozumienie procesów organizacyjnych, wspieranie rozwoju pracowników, projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie stresem
  • Coaching, Mentoring i Action Learning
  • Dynamika grup i zespołów ludzkich
  • Innowacyjność w organizacji
  • Techniki twórczego myślenia
  • Diagnozowanie organizacji
  • Organizacja ucząca się
  • Psychologia ogólna, społeczna, zarządzania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

1200 zł – semestr