Psychologia działań menadżerskich

Studia są adresowane do osób, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o unikalną widzę z zakresu szeroko pojętej psychologii biznesu. Absolwenci posiądą umiejętności  zarządzania w oparciu o wiedzę z zakresu kompetencji „miękkich”, choć wyprowadzoną z twardych dowodów naukowych. Studia przekazują wiedzę oraz jej praktyczne zastosowania dla menadżera jako członka grupy, organizacji, kierownika zarówno z zakresu psychologii społecznej, wywierania wpływu, jak i samorozwoju i kształtowania własnego wizerunku

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • pracy z zespołem ludzi;
  • kompetencji menedżerskich;
  • rozwoju osobistego;
  • nowych strategii zarządzania;
  • psychologii praktycznej.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

1200 zł- semestr