Psychologia biznesu

 

Studia kierowane są dla przedsiębiorców menedżerów i specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zarządzania, marketingu oraz szeroko rozumianego biznesu. Absolwenci studiów będą potrafili efektywniej planować swój czas, podejmować właściwe decyzje oraz radzić siebie ze stresem.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • Autoprezentacja
  • Identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego w organizacji
  • Budowanie i praca zespołu
  • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich – skuteczna reklama stworzona w oparciu o emocje, uwagę i pamięć konsumenta
  • Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel
  • Podejmowanie decyzji – metody racjonalnego wyważania ryzyka
  • Rekrutacja pracowników- jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata
  • Brainfitness- sprawny umysł a zdrowy styl życia

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

1200 zł – semestr