Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Arteterapia
semestr I
16.12.2018 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  13,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Podstawy pedagogika specjalnej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  13,
skrzydło prawe
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
15.12.2018 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
16.12.2018 9:00-13:05 Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr I
15.12.2018 9:00-17:15 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
16.12.2018 10:00-13:05 Coaching jako metoda rozwoju. mgr J. Zajęcka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
Geografia
semestr I
14.12.2018 16:00-20:05 Geografia fizyczna II, hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr A. Średnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  15,
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Geografia fizyczna II, hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr A. Średnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  15,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Podstawy ochrony i kształtowania środowiska. dr G. Barwinek ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  15,
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  15,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Geografia fizyczna II, hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr A. Średnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  15,
skrzydło prawe
Gimnastyka korekcyjna
semestr I
15.12.2018 9:00-13:05 Gimnastyka. mgr M. Błaut ul. 1 Maja 191 Świętokrzyskie Centrum Sportu
13:10-17:15 Pedagogika kultury fizycznej. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  2
skrzydło prawe
16.12.2018 13:05-17:15 Antropologia i antropomotoryka. mgr J. Zakrzewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  2
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr I
14.12.2018 14:30-18:35 Autyzm. mgr K. Zawada ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  5
skrzydło lewe
15.12.2018 9:00-17:15 Autyzm. mgr K. Zawada ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  5
skrzydło lewe
16.12.2018 9:00-17:15 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  7
skrzydło prawe
Języka angielski w wychowaniu przedszkolnymi wczesnoszkolnym
semestr I
15.12.2018 13:10-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  1
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Znajomość struktur gramatycznych. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  1
skrzydło prawe
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza- pedagog szkolny
semestr I
15.12.2018 9:00-17:15 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  2
Pedagogika specjalna
semestr I
16.12.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy z uczniem zagrożonym nieprzystosowaniem i z nieprzystosowaniem społecznym. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  2
Technika
semestr I
15.12.2018 9:00-17:15 Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy. mgr E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  8,
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-13:05 Dydaktyka w szkole. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  8,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  8,
skrzydło prawe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I 
14.12.2018 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
16.12.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy w klasach integracyjnych. mgr M. Miśkiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
Wychowanie fizyczne
semestr I
14.12.2018 16:00-20:05 Anatomia. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  7
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr K. Drezno ul. 1 Maja 191 Świętokrzyskie Centrum Sportu
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr M. Błaut ul. 1 Maja 191 Świętokrzyskie Centrum Sportu
16.12.2018 9:00-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr J. Zakrzewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  2
skrzydło prawe
Bibliotekoznawstwo
semestr II
15.12.2018 ZJAZD ODWOŁANY
16.12.2018 ZJAZD ODWOŁANY
Biologia
semestr II
14.12.2018 16:00-20:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  4
15.12.2018 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  4
16.12.2018 9:00-17:15 Immunologia. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  4
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
14.12.2018 16:00-20:05 Metody pracy z grupą. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  3
15.12.2018 9:00-13:05 Współpraca z dzieckiem, nauczycielami  rodzicami. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  3
13:10-17:15 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia, aplikacje. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  3
16.12.2018 9:00-13:05 Metody pracy z grupą. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  3
13:10-17:15 Negocjacje, mediacje, techniki NLP. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala  3
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr II
15.12.2018 9:00-13:05 Rodzaje sił zbrojnych RP, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr D. Stępień ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  11
skrzydło prawe
13:10-17:15 Służba wojskowa. mgr D. Stępień ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  11
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  11
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr II
15.12.2018 9:00-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV sala  15,
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Sala SI- ćwiczenia praktyczne. mgr K. Zawada ul. Górnicza 58
25- 651 Kielce
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
14.12.2018 16:00-20:05 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  14
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  14
skrzydło prawe
13:10-17:15 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  14
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  14
skrzydło prawe
13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  14
skrzydło prawe
Matematyka
semestr II
14.12.2018 16:00-20:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  12
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  12
skrzydło prawe
13:10-17:15 Elementy algebry i arytmetyki. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  12
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala  12
skrzydło prawe
Muzyka i plastyka
semestr II
14.12.2018 16:00-20:05 Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala  10b
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala  10b
skrzydło prawe
13:10-17:15 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala  10b
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr B. Ludwicka- Dula ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala  10b
skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami intelektualnymi
semestr II
15.12.2018 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  3,
skrzydło prawe
13:05-17:15 Hospitacja zajęć w ZRW. mgr M. Miśkiewicz Zajęcia w terenie
16.12.2018 9:00-13:05 Rewalidacja indywidualna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  3,
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
14.12.2018 16:00-20:05 Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum. mgr B. Schmid ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  4,
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi mgr J. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  4,
skrzydło prawe
13:05-17:15 Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum. mgr B. Schmid ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  4,
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-13:05 Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum. mgr B. Schmid ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  4,
skrzydło prawe
13:05-17:15 Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  4,
skrzydło prawe
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
15.12.2018 9:00-17:15 Psychologia. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  10a,
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  10a,
skrzydło prawe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
16.12.2018 9:00-17:15 Metodyka pracy w klasach integracyjnych. mgr M. Miśkiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
Terapia zajęciowa
semestr II
15.12.2018 9:00-17:15 Rehabilitacja w chorobach neurologicznych- zagadnienia ogólne. mgr A. Krzeszowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-17:15 Rehabilitacja w chorobach psychicznych- zagadnienia ogólne. mgr A. Cieślikiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala  9,
skrzydło prawe
Logopedia ogólna
semestr III
14.12.2018 16:00-20:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  6
skrzydło prawe
15.12.2018 9:00-13:05 Metody diagnozy i terapii jąkania. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  6
skrzydło prawe
13:10-17:15 Dyslalia. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  6
skrzydło prawe
16.12.2018 9:00-13:05 Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  6
skrzydło prawe
13:10-17:15 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala  6
skrzydło prawe