Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
20.10.2018 9:00-17:15 Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 ADHD i zahamwamia psychoruchowe                         z perspektywy psychologicznej. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
(skrzydło prawe)
Geografia
semestr I
20.10.2018 9:00-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr  E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
21.10.2018 8:00-16:15 Teoretyczne podstawy wychowania. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
(skrzydło lewe)
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
20.10.2018 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr J. Kobyłecki ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
(skrzydło prawe)
Integracja sensoryczna
semestr I
20.10.2018 9:00-17:15 Pierwsza  pomoc. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
Technika
semestr I
20.10.2018 9:00-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
(skrzydło prawe)
Wychowanie fizyczne
semestr I
20.10.2018 13:00-17:15 Organizacja i prawo w oświacie. mgr A. Nowek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Antropologia i antropomotoryka. mgr J. Zakrzewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło prawe)
Bibliotekoznawstwo
semestr II

 

 

20.10.2018 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 8
(skrzydło prawe)
Biologia
semestr II

 

19.10.2019 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia  organizmu człowieka. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
20.10.2018 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
(skrzydło prawe)
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
19.10.2018 16:00-20:05 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12
(skrzydło prawe)
20.10.2018 9:00-17:15 Audyt Kariery. Zmiany zachowań. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Techniki i metody pracy coacha kariery (sesja coachingowa). mgr Zajęcka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12
(skrzydło prawe)
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr II
20.10.2018 9:00-17:15 Pierwsza pomoc medyczna mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania              w sytuacjach zagrożenia. mgr A. Nowek ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13
(skrzydło prawe)
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr II
20.10.2018 9:00-13:05 Metodyka wychowania przedszkolnego. mgr. M. Kozłowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
(skrzydło lewe)
21.10.2018 8:00-16:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2
(skrzydło lewe)
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
20.10.2018 9:00-17:15 Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnych. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Metoda terapii wspomagających komunikacji metod AAC. mgr D. Znój ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
(skrzydło prawe)
Integracja sensoryczna
semestr II
19.10.2018 16:00-20:05 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
(skrzydło prawe)
20.10.2018 9:00-17:15 Pierwsza pomoc. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
(skrzydło prawe)
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
20.10.2018 9:00-17:15 Podstawy diagnozy  pedagogicznej. mgr  E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
21.10.2018 8:00-16:15 Wspomaganie oddziaływań logopedycznych       z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14
(skrzydło prawe)
Matematyka
semestr II
19.10.2018 16:00-20:05 Metodyka nauczania matematyki I z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
20.10.2018 9:00-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej mgr  E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
21.10.2018 8:00-16:15 Metodyka nauczania matematyki I z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 1
(skrzydło lewe)
Muzyka i plastyka
semestr II
19.10.2018 16:00-20:05 Psychopedagogika twórczości. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło lewe)
20.10.2018 9:00-17:15 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło lewe)
21.10.2018 8:00-12:05 Psychopedagogika twórczości. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło lewe)
12:10-16:05 Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
(skrzydło lewe)
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr II
19.10.2018 16:00-20:05 Rewalidacja indywidualna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
20.10.2018 9:00-17:15 Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych indywidualnie. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
(skrzydło prawe)
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
20.10.2018 9:00-17:15 Psychologia. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło lewe)
21.10.2018 8:00-16:15 Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1
(skrzydło lewe)
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
20.10.2018

 

9:00-17:15 Profilaktyka i terapia uzależnień. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Teoretyczne podstawy wychowania. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 2
(skrzydło lewe)
Terapia zajęciowa
semestr II
19.10.2018 16:00-20:05 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr. A. Wasil-Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
(skrzydło prawe)
20.10.2018

 

9:00-17:15 Arteterapia. mgr A. Stanisławska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
(skrzydło prawe)
21.10.2018 8:00-16:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr. A. Wasil-Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
(skrzydło prawe)
Logopedia ogólna
semestr III
20.10.2018

 

9:00-13:05 Neuropsychologia. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)
13:10-17:15 Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)
21.10.2018 9:00-17:15 Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
(skrzydło prawe)